STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

JRG BŁONIE

OSP W POWIECIE

FORUM DYSKUSYJNE

KIEROWNICTWO

TELEFONY DO KP

WYDZIAŁ OPERACYJNY

PSK ZACHÓD

REGULAMIN PSK

REJONY CHRONIONE

NUMER 112

SŁUŻBA PREWENCJI

ZAGROŻENIA POWIATU

KWATERMISTRZOSTWO

ZAMÓWIENIA PUBLICZ.

KADRY

REGULAMIN KP PSP

EMERYCI I INNI

HISTORIA KP PSP

MIEJSCOWOŚCI

STATYSTYKI

DOJAZD

LINKI

ELEKT. SKRZYNKA POD.

KSIĘGA GOŚCI

PETYCJE

AKTUALNOŚCI

* 24.03.2017. *

INSPEKCJE OSP

Tut. Komenda informuje, że od dnia 4 kwietnia 2017 roku odbywać się będą wiosenne inspekcje gotowości operacyjnej OSP.
Na inspekcje prosimy przygotować dokumentację operacyjną, badania okresowe członków OSP, aktualne karty wyszkolenia i aktualne ubezpieczenia.

 

 TERMINARZ W FORMACIE PDF

 

 

* 22.03.2017 *

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu informuje, że zgodnie z pismem przesłanym na adresy email do OSP rusza Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP.
Część teoretyczna szkolenia odbywa się w formie e-learningu. Materiały dostępne są w zakładce "OSP w Powiecie" pod hasłem "Szkolenie OSP", jak również
w e-learningowej platformie szkoleniowej www.platforma.wint.pl.

Egzamin kwalifikujący do części praktycznej odbędzie się 12 kwietnia br. o godzinie 18:00 w KP PSP w Błoniu. Ze względy na duże zainteresowanie, po egzaminie kursanci zostaną podzieleni na dwie grupy, z których jedna odbędzie szkolenie praktyczne w kwietniu a druga w czerwcu.

 

 

* 22.03.2017. *

INFORMACJA O POGRZEBIE

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas Małgorzata Bartosińska wieloletni pracownik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Msza Św. pogrzebowa odbędzie się w Kościele pw. Narodzenia Pańskiego w Błoniu w piątek 24 marca 2017 roku o godz. 13.00.

 

* 21.03.2017 *

LIST SEKRETARZA STANU W MSWIA PANA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim, zamieszcza poniżej link do listu sekretarza stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego wraz z treścią Jego wystąpienia w sprawie finansowania jednostek OSP

LIST

 

* 16.03.2017. *

Zmarł członek OSP w STARYCH BABICACH 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że na wieczną służbę odszedł od nas dh Włodzimierz Sulwiński wieloletni zasłużony członek OSP w Starych Babicach. Msza Św. pogrzebowa odbędzie się w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach w sobotę 18 marca 2017 roku o godz. 13.00.

 

* 16.03.2017 *

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim, informuje że, w miesiącu kwietniu rozpocznie się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Szczegółowe informacje na temat ww. szkolenia zostały rozesłane na adresy email do wszystkich OSP z terenu powiatu.

 

* 08.03.2017. *

ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZĄ AKCJĘ KRWIODAWSTWA

Komendant Powiatowy PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim we współpracy z Zarządami Klubów HDK w Błoniu organizuje zbiórkę krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”.

Patronat nad tą ogólnopolską akcją objął Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

 

Akcja odbędzie się 24 marca 2017 roku (piątek) w godz. 900-1400 w budynku OSP w Błoniu przy ul. Jana Pawła II 3.

 

Akcja związana jest z dniem 1 marca, w którym obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Święto to zostało ustanowione na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia, którzy przelali krew w obronie Niepodległości Polski.

 

Zachęcamy do oddania krwi w tej szlachetnej akcji.

Takie wspólne działania dają poczucie wzajemnego wsparcia oraz integracji służb wokół idei krwiodawstwa.

 

Załącznik 1              Załącznik 2             Załącznik 3

 

* 22.02.2017 *

ĆWICZENIA LODOWE 2017

W dniu 18.02.2017 roku na terenie glinianek w Błoniu odbyły się ćwiczenia związane z ratownictwem lodowym.

Wszystkim przybyłym uczestnikom oraz organizatorom dziękujemy za zorganizowanie ćwiczeń. Edukacja w tym zakresie jest bardzo istotna, ponieważ przy tego rodzaju zdarzeniach bardzo istotna jest natychmiastowa reakcja. Każdy z nas może potrzebować pomocy albo udzielić jej innym.

Zapraszam do zobaczenia zdjęć na FB Pawła Białeckiego

LINK

 

* 17.02.2017. *

List z MSWiA 

W załączniku w formacie pdf list Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka.

LIST...

 

* 15.02.2017 *

ĆWICZENIA LODOWE 2017

Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaprasza na ćwiczenia związane z ratownictwem lodowym

Zaproszenie w formacie PDF w linku poniżej.

ZAPROSZENIE

 

* 15.02.2017. *

Film edukacyjny pn. "112 w kolejce po życie" 

W ramach rządowego "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017" Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zrealizował projekt mający na celu kampanię informacyjną dotyczącą popularyzacji numeru alarmowego „112”, a przede wszystkim jak z niego prawidłowo korzystać.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na stronie
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, oraz do dalszego rozpowszechniania informacji.

link do strony...

 

*13.02.2017. *

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka

 

 

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

* 1 0.02.2017 *

WYSTĄPIENIE ROCZNE DO STRAŻAKÓW

W załączniku wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowanego do strażaków i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

WYSTĄPIENIE

 

* 09.02.2017 *

BEZPIECZNE LODOWISKA 2017

Mając na uwadze podniesienie bezpieczeństwa aktywnego wypoczynku najmłodszych Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu,  włącza się w akcję budowy bezpiecznych lodowisk.

Aby skorzystać z naszej propozycji należy spełnić poniższe założenia:

1. Lodowisko może zostać wylane na terenach takich jak: boisko szkolne, plac osiedlowy, park itp.

2. Wsparcia w organizacji lodowiska udzielamy na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę władz samorządowych na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska. Prośbę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w tut. Komendzie (ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie tel. 22 725 52 93).

3. Warunkiem wylania lodowiska są sprzyjające warunki atmosferyczne oraz właściwe przygotowanie terenu przez Zgłaszającego poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu lub inny sposób.

4. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada Zgłaszający

 

 

 

* 24.01.2017. *

SZEF MSWiA POMÓGŁ POSZKODOWANEMU W POŻARZE STRAŻAKOWI

 

Minister Mariusz Błaszczak spotkał się w piątek ze st. strażakiem Mariuszem Drabem – funkcjonariuszem, którego dom i niemal cały dorobek życia spłonął w pożarze.

więcej...

 

* 22.12.2016 *

Życzenia od ministra MSWiA

 

* 20.12.2016 *

KP PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim z przykrością zawiadamia:

 

 

 

 

* 22.11.2016. *

Każdy adres jest ważny – kampania GUGiK

GUGiK czyli Główny Urząd Geodezji i Kartografii

przygotował kampanię związaną z tematyką

tak oczywistą, jak to że po zimie jest wiosna,

a po niej lato. A jak oczywistą to zbywaną,

pomijaną, wręcz lekceważoną.

Zwłaszcza na obszarach tzw. „Polski w budowie”.

szczegóły akcji

 

* 17.11.2016 *

Kampania Rzecznika Praw Pacjenta

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Powiecie Warszawskim Zachodnim 

zachęca do zapoznania się z kampanią prowadzoną przez Rzecznika Praw Pacjenta

Link do strony

 

 

* 14.11.2016. *

OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego

Powiatu Warszawskiego Zachodniego

OGŁASZA

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych

              Załącznik         

fot. ze strony http://portalemedyczne.pl

 

* 03.11.2016 *

* SEZON GRZEWCZY 2016 / 2017 *

KAMPANIA PREWENCYJNA - NIE DLA CZADU

Jak co roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Powiecie Warszawskim Zachodnim  przypomina
o corocznych przeglądach piecy,
przewodów kominowych i wentylacyjnych.

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I BLISKICH

 ULOTKA INFORMACYJNA

http://kppspblonie.pl/czad_2013_small.jpg

 

* 13.10.2016. *

SAMOOBRONA DLA OSP

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim przedkłada projekt ustawy dotyczący "Samoobrony dla Ochotniczych Straży Pożarnych" celem zapoznania się przez OSP. 

Projekt ustawy              Załącznik         

 

JESIENNE INSPEKCJE OSP

Tut. Komenda informuje, że od dnia 05 października 2016 roku odbywać się będą jesienne inspekcje gotowości operacyjnej OSP.
Na inspekcje prosimy przygotować dokumentację operacyjną, badania okresowe członków OSP, aktualne karty wyszkolenia i aktualne ubezpieczenia.

 

 TERMINARZ W FORMACIE JPG

http://kppspblonie.pl/inspekcje_pazdziernik_2014.JPG

* 18.07.2016. *

Uroczysty apel

 

15 lipca 2016 r. przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim odbył się uroczysty apel z okazji przekazania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP przez st. bryg. Mirosława Jasztala st. bryg. Zbigniewowi Rafalskiemu. 

czytaj więcej

 

* 27.06.2016 *

PREZESI, NACZELNICY OSP POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
informuje OSP o problemach w otrzymaniu dotacji.

Proszę o zapoznanie się z treścią.

 

Pismo z KW PSP

 

 

 

* 21.06.2016. *

Naczelnicy OSP Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

Informuję Panów Naczelników że, została przyznana dotacja MSWiA na wydatki bieżące.
W załączeniu przekazuję przyjęte przez ZW OW ZOSP RP woj. mazowieckiego proponowane dopłaty max do 1 sztuki asortymentu objętego dofinansowaniem.
Informacji o kwotach dotacji udziela kpt. Kazimierz Jaworski tel.662164345.

ZAŁĄCZNIK
 

 

* 8.06.2016 *

Akcja krwiodawstwa

Powiat Warszawski Zachodni oraz Klub HDK PCK "Strażak"

zachęcają do wzięcia udziału w akcji honorowego oddawania krwi.

Zbiórka krwi odbędzie się 25 czerwca przed siedzibą Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim.

Poniżej lik do skanu pisma od Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

SKAN

 

* 23.05.2016. *

 

Dzień wolny od pracy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuję, że zgodnie z poleceniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP dzień 27.05.2016 jest dniem wolnym od pracy dla strażaków pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu pracy, za ekwiwalentnym odpracowaniem tego dnia w sobotę 4.06.2016.

 

* 18.04.2016 *

Zmarł członek OSP Święcice

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że na wieczną służbę odszedł od nas
dh Piotr Gąskiewicz wieloletni zasłużony członek OSP w Święcicach.
Miał 41 lat. Msza Św. pogrzebowa odbędzie się
w Kościele Parafii Św. Wojciecha w Płochocinie
w środę 20 kwietnia 2016 roku o godz. 12.00.

 

* 05.04.2016. *

 

Komenda Powiatowa PSP przypomina - NIE WYPALAJ TRAW

Jak zawsze o tej porze roku apelujemy do Wszystkich

i Wszystkich prosimy - NIE WYPALAJ TRAW

Wypalanie traw jest zabronione,

Zagraża życiu i niszczy przyrodę ... WIĘCEJ

 

 

 

 * 15.03.2016 *

ZMARŁ CZŁONEK OSP W SZCZYTNIE

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że na wieczną służbę odszedł od nas
dh Marian Więckowski, wieloletni zasłużony członek OSP w Szczytnie.
Miał 83 lata. Msza Św. pogrzebowa odbędzie się
w Kościele Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Pilawicach
w czwartek 17 marca 2016 roku o godz. 11.00.
Następnie kondukt pogrzebowy przejdzie na cmentarz na Wypalenisku.

 

* 10.03.2016 *

Informacje dla strażaków OSP w sprawie kursu podstawowego

W dniu 26 lutego 2016 r. o godz. 18:00 w siedzibie KP PSP w powiecie warszawskim zachodnim odbyło się spotkanie organizacyjne naczelników OSP w sprawie przeprowadzenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.
Część teoretyczna szkolenia odbywa się w formie e-learningu. Materiały dostępne są w zakładce "OSP w Powiecie" pod hasłem "Szkolenie OSP", jak również w e-learningowej platformie szkoleniowej www.platforma.wint.pl

Szczegółowych informacji udzielają naczelnicy OSP.

Egzamin kwalifikujący do części praktycznej odbędzie się 31 marca br. o godzinie 18:00 w KP PSP w Błoniu. Ze względy na duże zainteresowanie, po egzaminie kursanci zostaną podzieleni na dwie grupy, z których jedna odbędzie szkolenie praktyczne w kwietniu a druga w czerwcu.

* 02.03.2016 *

WIOSENNE INSPEKCJE OSP

Tut. Komenda informuje, że w kwietniu 2016 roku odbywać się będą wiosenne inspekcje gotowości operacyjnej OSP.
Na inspekcje prosimy przygotować dokumentację operacyjną, badania okresowe członków OSP, aktualne karty wyszkolenia i aktualne ubezpieczenia.

 

TERMINARZ W FORMACIE WORD      TERMINARZ W FORMACIE PDF


 * 02.03.2016 *

POŻAR DOMU JEDNORODZINNEGO W DUCHNICACH

 

W dniu 27 lutego 2016 roku, ok. godziny 23 do stanowiska kierowania KP PSP w Błoniu wpłynęło zgłoszenie, o pożarze budynku mieszkalnego w Duchnicach (gm. Ożarów Mazowiecki)

Relacja fotograficzna OSP Ożarów Maz.:

 WIĘCEJ


* 02.03.2016 *

NOWY SAMOCHÓD W OSP ŁOMIANKI

24 lutego o godz. 14. na placu przed strażnicą OSP przy ul. Wiejskiej 12a odbyło się uroczyste przekazanie samochodu dla OSP Łomianki.  

W uroczystości uczestniczyli m.in. Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Janusz Szylar oraz Komendant Powiatowy PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim st. bryg. Mirosław Jasztal

 

WIĘCEJ


 * 02.03.2016 *

POŻAR WARSZTATU W ZIELONKACH 20.02.2016

 

W dniu 20 lutego 2016 r. w Zielonkach (gm. Stare Babice) doszło do pożaru pomieszczeń gospodarczych, w tym warsztatu samochodowego.

  WIĘCEJ na stronie TVN Warszawa


* 11.02.2016 *

Odbędzie się narada naczelników OSP w sprawie kursu podstawowego

W dniu 26 lutego 2016 r. o godz. 18:00 w siedzibie KP PSP w powiecie warszawskim zachodnim odbędzie się spotkanie organizacyjne naczelników OSP w sprawie przeprowadzenia w miesiącach marzec-kwiecień szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP. Na odprawę proszę obowiązkowo przygotować listę planowanych uczestników szkolenia wg wzoru zamieszczonego poniżej. W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie OSP którzy w dniu 14 marca 2016 r. będą mieli ukończone 18 lat.
Planowana jest również druga edycja kursu która odbędzie się jesienią.
Proszę również o rozpoznanie potrzeb w swoich jednostkach odnośnie ewentualnego kursu ratownictwa technicznego.
/st. kpt. R. Własinowicz

WZÓR LISTY ZGŁOSZEŃ

* 11.02.2016 *

POŻEGNANIE EMERYTÓW W JRG BŁONIE

29 stycznia 2016 r. podczas zmiany służby odbyło się uroczyste pożegnanie strażaków, którzy zakończyli służbę i przeszli na zasłużoną emeryturę. Emerytów pożegnał Komendant Powiatowy st. bryg. Mirosław Jasztal wraz z zastępcą st. bryg. Zbigniewem Rafalskim a także dowództwo JRG Błonie i koledzy ze zmian. Na zaopatrzenie emerytalne przeszli:
- asp. Robert Łach
- st. ogn. Jan Wojciechowski
- st. ogn. Robert Orzechowski
- ogn. Grzegorz Skrzyński
- ogn. Marek Batory

ZOBACZ ZDJĘCIA

* 11.02.2016 *

OSP Strzyżew na spotkaniach z młodzieżą

 W dniu 9 lutego 2016 strażacy OSP Strzyżew gościli w Świetlicach Środowiskowych w Łazach oraz Kampinosie. Młodzi druhowie, którzy na zbiórkach uczą się bycia strażakiem mieli okazję pod obserwacją Naczelnika przekazać swoją zdobytą wiedzę dzieciom. Opowiadali dzieciom czym zajmuje się straż w Strzyżewie. Obcowanie ze strażakiem to dla dzieci coś nowego, a obejrzenie, dotknięcie a nawet założenie na siebie ubrania czy sprzętu sprawiło niesamowitą radość.

WIĘCEJ

* 19.01.2016 *

ĆWICZENIA NA LODZIE

Zimowa i mroźna aura sprzyja ćwiczeniom z zakresu ratownictwa na lodzie. W ostatnim czasie kilka jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zaangażowało się w doskonalenie swoich umiejętności w tym zakresie. Przedstawiamy materiał informacyjny i zdjęciowy z tychże ćwiczeń

WIĘCEJ

* 15.01.2016 *

Nabór na szkolenie z KPP

OW ZOSP RP woj. mazowieckiego organizuje nieodpłatne szkolenie z zakresu kpp w dniach 19 -27 lutego br. w Ośrodku ZOSP RP w Kościelisku. W załączeniu informacja na temat szkolenia, warunków i karta dla uczestnika szkolenia. Nabór zgłoszeń do 28 stycznia. Szczegółowe informacje i karta zgłoszenia:

WIĘCEJ

* 15.01.2016 *

STATYSTYKI ZA 2015 ROK

Rok 2015, to już historia ...

STATYSTYKA INTERWENCJI (01.01.2015. - 31.12.2015.) - TUTAJ

WYJAZDY PSP i OSP (01.01.2015. - 31.12.2015.) - TUTAJ

* 04.01.2016 *

Pożar poddasza w Dziekanowie Polskim

Pierwszego stycznia 2016 r.  doszło do pożaru poddasza w budynku mieszkalnym w Dziekanowie Polskim (gm. Łomianki). Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano budynek mieszkalny jednorodzinny z przybudówką  Z poddasza przybudówki wydobywał się gęsty dym i ogień.

WIĘCEJAKTUALNOŚCI 2015

 

 

AKTUALNOŚCI 2013

AKTUALNOŚCI 2014


AKTUALNOŚCI 2011

AKTUALNOŚCI 2012


AKTUALNOŚCI 2008

AKTUALNOŚCI 2009

AKTUALNOŚCI 2010


AKTUALNOŚCI 2005

AKTUALNOŚCI 2006

AKTUALNOŚCI 2007


od 4 stycznia 2008 roku jesteś  gościem aktualności

© 2005-2015 "firestarmedia"
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

>